1239/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä kesäkuuta 1998 annetun rehulain (396/1998) 5, 9, 10 ja 42 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee eläinproteiinien ja niitä sisältävien rehuvalmisteiden valmistusta liikkeeseen laskemista ja omaa käyttöä varten, liikkeeseen laskemista, käyttöä eläinten ruokintaan, maahantuontia sekä maastavientiä.

Tämän asetuksen lisäksi sovelletaan eläinproteiineihin ja niitä sisältäviin rehuvalmisteisiin, mitä eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1238/2000) säädetään.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan eläinproteiinilla eläimistä saatua käsiteltyä valkuaisainetta, kuten lihaluujauhoa, lihajauhoa, luujauhoa, verijauhoa, kuivattua plasmaa ja muita verituotteita, hydrolysoituja proteiineja, kavio- ja sorkkajauhoa, sarvijauhoa, siipikarjan teurasjätteestä valmistettua jauhoa, sulka- ja höyhenjauhoa, eläinrasvan kuumennuksessa syntynyttä valkuaista, kalajauhoa, luista erotettua dikalsiumfosfaattia, gelatiinia ja muita vastaavia tuotteita.

3 §
Elintarviketuotannossa käytettäville eläimille tarkoitetut rehuvalmisteet

Eläinproteiineja ja niitä sisältäviä elintarviketuotantoon käytettäville eläimille tarkoitettuja rehuvalmisteita ei saa valmistaa liikkeeseen laskemista ja omaa käyttöä varten, laskea liikkeeseen, tuoda maahan tai viedä maasta. Kielto ei kuitenkaan koske:

1) rehun lisäaineiden1 valmistuksessa käytettävää gelatiinia, jos se on peräisin muusta eläimestä kuin märehtijästä;

2) luusta erotettua dikalsiumfosfaattia ja hydrolysoituja proteiineja; sekä

3) maitoa ja maitotuotteita.

Kalajauhoa sisältäviä rehuvalmisteita saa valmistaa liikkeeseen laskemista varten, laskea liikkeeseen, tuoda maahan tai viedä maasta, jos rehuvalmiste on tarkoitettu muille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille kuin märehtijöille.

Eläinproteiineja ja niitä sisältäviä rehuvalmisteita ei saa käyttää elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokintaan edellä 1 momentissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Kalajauhoa sisältäviä rehuvalmisteita saa käyttää elintarviketuotannossa käytettäville muille eläimille kuin märehtijöille.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2001.

Neuvoston päätös 2000/766/EY (32000D0766); EYVL N:o L 306, 7.12.2000, s. 32
1 Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista (125/1998)

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.