1206/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 18 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 momentin 10 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 1 momentti asetuksessa 81/1994 ja 24 §:n 1 momentin 10 ja 11 kohta asetuksessa 869/1998, seuraavasti:

18 §
Haulikkoa koskevat rajoitukset

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia.


24 §
Yleiset rauhoitusajat

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:


10) kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäpeura ja valkohäntäpeura 1 päivästä helmikuuta syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään;

11) metsäkaurisuros 16.6―31.8 ja 1.2―15.5 sekä metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa 1.2―31.8;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.