1184/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (52/2000) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin luovutuksiin sekä luovutuksiin, joiden perusteella 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu laina on myönnetty tai 3 kohdassa tarkoitettu laina siirretty tämän lain voimaantulon jälkeen.

Tätä lakia sovelletaan luovutuksiin, joiden perusteella 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maaseutuelinkeinojen rahoituslain tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukainen laina on myönnetty tai siirretty 3 päivän huhtikuuta 2000 jälkeen mutta ennen tämän lain voimaantuloa.

Luovutuksiin, jotka käsitellään tai joiden perusteella myönnetään tai siirretään laina maaseutuelinkeinojen rahoituslain 69 §:n tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 71 §:n 1 momentin mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa liikaa suoritettu varainsiirtovero palautetaan verovirastolle tehdystä hakemuksesta.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 91/2000
VaVM 28/2000
EV 147/2000

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.