1171/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä aravalainojen lainoitusperusteista 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1289/1994) 3 §, sellaisena kuin se on päätöksessä 740/1998, seuraavasti:

3 §
Vuokra-asumisen perusparannuslainan enimmäismäärät

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa enimmäislainan määrät ovat rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta kuluneesta ajasta sekä lainoitusosuudesta riippuen seuraavat:

Enimmäislaina mk/asm2)
Lainoitusosuus 50 % 80 %
Vuodet
15 720 900
20 950 1 350
35 1 600 2 700

Enimmäislainan määrät vuosille 16-19 ja 21-34 saadaan lisäämällä 45 mk/asm2, jos perusparannuslainan lainoitusosuus on 50 prosenttia tai 90 mk/asm2, jos lainoitusosuus on 80 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla enimmäislainan määrät ovat 10 prosenttia edellä mainittuja korkeammat.

Jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta, voidaan perusparannuslaina myöntää vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai jos se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tarkistettaessa lainan määrää noudatetaan lainan myöntämisajankohtana sovellettuja lainoitusperusteita.

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa kohteelle, joka on saanut lainavarauksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita lainoitusperusteita.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.