1049/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2000

Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 26 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1254/1994:

1 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:n perusteella tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan maksun suuruus on vuonna 2001:

1) ääninauhoista 3 penniä kultakin alkavalta minuutilta;

2) kuvanauhoista 4,5 penniä kultakin alkavalta minuutilta;

3) tallennettavista audio-CD-levyistä (CD-R audio ja CD-RW audio) 3 penniä kultakin alkavalta minuutilta;

4) tietokoneen avulla tallennettavista CD-levyistä (CD-R ja CD-RW) 1 penni kultakin alkavalta minuutilta; ja

5) MP3-tallentimista 3 penniä kultakin alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen tallennuspituuden mukaan laskettuna.

2 §

Edellä olevaa 5 kohtaa sovelletaan siten, että

1) tallentimista, joissa on kiinteä muisti, peritään enintään 150 markkaa;

2) tallentimista, joissa on irrotettava muisti, peritään 1) kohdan mukainen maksu laitteen mukana toimitettavista muistiyksiköistä; ja

3) maksua ei peritä tallentimista, joissa on muitakin ominaisuuksia kuin MP3-tallennin ja joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai pääasiassa musiikin kotikopiointiin.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1999 annettu opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta (1205/1999) sekä sen perusteella tehdyt soveltamispäätökset.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitussihteeri
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.