1032/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/1969) 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 548/1974, sekä

muutetaan 17 § sekä 20 §:n 2, 3 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 § osaksi asetuksissa 1194/1991 ja 1509/1995 sekä 20 §:n 2, 3 ja 6 momentti mainitussa asetuksessa 1194/1991, seuraavasti:

17 §

Maatalousyrittäjän on suoritettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukainen vakuutusmaksu maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen määräämällä tavalla kalenterivuosittain viimeistään 2 ja 3 momentissa tarkoitettuina eräpäivinä ottaen kuitenkin huomioon, mitä velkakirjalain (622/1947) 5 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentin, 10 a §:n ja 11 §:n 2 ja 3 momentin sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 17 §:n mukaiset vakuutusmaksut yhteensä:

1) ovat yli 450 markkaa, eräpäivät ovat helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä;

2) ovat vähintään 150 markkaa ja enintään 450 markkaa, eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä;

3) ovat alle 150 markkaa, eräpäivä on toukokuun 25 päivä.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen vakuutusta otettaessa maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään eläketurvaa maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettäessä. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.

Työtulon muutoksesta johtuva vakuutusmaksun tarkistus tehdään työtulon muuttumista seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen vakuutusmaksun eräpäivänä, jollei muuhun ole perusteltua syytä.

Edellä 2 momentissa mainitut markkamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun indeksiluvun mukaan käyttäen peruslukuna vuodelle 1970 vahvistettua indeksilukua.

20 §

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:

tammikuulta 13 prosenttia
helmikuulta 10 prosenttia
maaliskuulta 4 prosenttia
huhtikuulta 8 prosenttia
toukokuulta 10 prosenttia
kesäkuulta 5 prosenttia
heinäkuulta 10 prosenttia
elokuulta 10 prosenttia
syyskuulta 12 prosenttia
lokakuulta 10 prosenttia
marraskuulta 2 prosenttia
joulukuulta 6 prosenttia

Ennakkoerien määriä 1 momentin mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavaa ennakkoerää maksettaessa.


Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2 ja 3 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Asetuksen 17 §:n 2 momentissa mainitut markkamäärät vastaavat vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.