974/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 3 luvun 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) avoimella toimituksella maakaasun toimitusta, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalleen maakaasun käytön ja kiinteiden maakaasutoimitusten välisen erotuksen,

2) kiinteällä toimituksella maakaasun toimitusta, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalleen kullekin taseselvitysjaksolle ennalta sovitun maakaasumäärän; sekä

3) arkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, joulu- tai juhannusaattoa taikka muita arkipäiviksi sattuvia pyhäpäiviä.

2 §
Avoin toimitus maakaasuverkkoon

Kullakin maakaasuverkolla on oltava yksi avoin maakaasuntoimittaja. Avoimen toimittajan osoittaa verkonhaltija.

Verkonhaltijan on ilmoitettava järjestelmävastaavalle avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä viimeistään kymmenen arkipäivää ennen muutosta.

3 §
Ennakkoilmoitus kiinteästä toimituksesta

Kiinteän toimituksen osapuolten on ilmoitettava järjestelmävastaavalle:

1) uuden toimitussuhteen alkaessa toimitusten selvitysten edellyttämät tiedot viimeistään 14 arkipäivää ennen ensimmäisen toimituksen alkamista; sekä

2) osapuolittain eritellyn summatiedon kullekin taseselvitysjaksolle hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista viimeistään taseselvitysjaksoa edeltävänä arkipäivänä klo 11.00.

Järjestelmävastaavan on ilmoitettava avoimelle toimittajalle summatieto tämän maakaasutoimituksiin taseselvitysjakson aikana vaikuttavista kiinteistä toimituksista viimeistään taseselvitysjaksoa edeltävänä arkipäivänä klo 15.00.

4 §
Järjestelmävastaavan maakaasutaseita koskevat ilmoitukset

Järjestelmävastaavan on ilmoitettava avoimille toimittajille näiden alustavat maakaasutaseet taseselvitysjaksolle viimeistään kolmantena arkipäivänä taseselvitysjakson päättymisestä. Lopullinen ilmoitus toimituksista on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua taseselvitysjakson päättymisestä.

5 §
Täydentävä ilmoitusvelvoite

Verkonhaltijat ja muut maakaasumarkkinoiden osapuolet ovat sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa erikseen säädetään, velvollisia pyynnöstä ilmoittamaan järjestelmävastaavalle ja verkonhaltijalle maakaasun hankintaa, käyttöä ja toimituksia koskevia tietoja, jos tiedon saaminen on perusteltua maakaasutoimitusten selvitysten tai toisen osapuolen tasevastuun täyttämisen kannalta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.