965/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Laki luotsauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 6 päivänä helmikuuta 1998 annettuun luotsauslakiin (90/1998) uusi 13 a § seuraavasti:

13 a §
Alennus ja vapautus luotsausmaksusta

Merenkulkulaitos voi yksittäistapauksessa myöntää alennuksen luotsausmaksusta tai vapautuksen luotsausmaksun suorittamisesta taikka määrätä jo suoritetun luotsausmaksun tai osan siitä palautettavaksi, jos luotsin käyttöön velvollisen aluksen matkan varsinaisena tarkoituksena on:

1) koulutus;

2) merenkulun tai sen historian tuntemuksen edistäminen;

3) meriympäristön suojelu, meriturvallisuus tai meripelastus;

4) muu 1―3 kohdassa säädettyyn tarkoitukseen verrattava syy.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi ottaa alennusta tai vapautusta koskevan asian ratkaistavakseen, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä alennusten ja vapautusten perusteista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä heinäkuuta 2000.

HE 92/2000
LiVM 9/2000
EV 130/2000

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.