963/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1997 oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun 13 § ja

lisätään 4 luvun 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

4 luku

Laillisesta tuomioistuimesta

11 §

Välittömästi hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa voidaan kuitenkin toisen rikosasian yhteydessä käsitellä sellainen syyte, joka muuten olisi käsiteltävä alemmassa tuomioistuimessa, jos rikoksilla on yhteyttä keskenään ja syytteiden käsitteleminen ylemmässä tuomioistuimessa katsotaan esitettävään selvitykseen, oikeudenkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin ja muihin seikkoihin nähden soveliaaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

HE 57/2000
LaVM 7/2000
EV 101/2000

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.