930/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun lisämäärärahan käyttämisestä vuonna 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 11 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §

Valtion vuoden 2000 toisen lisätalousarvion 185 000 000 markan lisämäärärahaa maatalouden ympäristötukeen voidaan käyttää seuraavasti:

― enintään 35 000 000 markkaa maatalouden ympäristötuen perustuesta sekä perus- ja lisätoimenpiteistä aiheutuviin tukitoimenpiteisiin; sekä

― muu osa määrärahasta ympäristötuen erityistukisopimuksista aiheutuviin tukitoimenpiteisiin siten, että määrärahaa käytetään ensin vuosina 1995―1999 tehtyjen voimassaolevien erityistukisopimusten aiheuttamiin tukitoimenpiteisiin ja sen jälkeen vuonna 2000 haetuista erityistukisopimuksista tehtävien sopimusten aiheuttamiin tukitoimenpiteisiin; jälkimmäisten osalta määrärahan käyttämisessä ovat etusijalla ne sopimukset, joiden sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2000 ja joissa on kyseessä vuonna 1995 alkaneiden viisivuotisten sopimusten jatkaminen uusilla vastaavilla sopimuksilla.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.