903/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/1982) 1 §:n 2 momentti ja 2 §, sellaisena kuin niistä 1 §:n 2 momentti on asetuksessa 1637/1992 ja 2 § asetuksessa 814/1994, seuraavasti:

1 §
Korkotukilainan yleiset ehdot

Lainan korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät puolivuosittain toukokuun ja marraskuun viimeisinä päivinä, ja niiden yhteismäärän on ensimmäistä ja viimeistä erää sekä koron muutoksista aiheutuvia tarkistuksia lukuun ottamatta oltava koko laina-ajan samansuuruinen tai lainan takaisinmaksun on tapahduttava samansuuruisin lyhennysmaksuin. Lainan saaja ja rahalaitos voivat kuitenkin sopia, että korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät kuukausittain ja että lyhennysmaksuja ei eräänny maksettavaksi enintään kahtena lainavuotena.


2 §
Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 4,5 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 783/1993.

Tammikuun 1 päivänä 1993 ja sen jälkeen tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin, ennen tämän asetuksen voimaantuloa nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kun se on tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.