880/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 148 § ja 163 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin niistä on 163 §:n 5 momentti asetuksessa 491/1989, sekä

muutetaan 149 ja 153 §, 158 §:n 1 momentti ja 164 §,

sellaisena kuin niistä on 164 § osaksi muutettuna asetuksella 647/1971, seuraavasti:

149 §

Ennen piispan vaalia kirkolliskokouksen jäsenet kokoontuvat valmistavaan neuvotteluun, jossa nimetään ehdokkaat, laaditaan ehdokasluettelo ja valitaan ääntenlaskijat. Maan hallituksen edustaja saa osallistua tähän neuvotteluun.

153 §

Piispan vaalin kanonien mukainen vahvistaminen kuuluu arkkipiispalle ja arkkipiispan vaalin kanonien mukainen vahvistaminen ekumeeniselle patriarkalle. Kirkollishallitus ilmoittaa vaalin tuloksen vahvistamista varten.

Kanonisen virkaanasettamisen toimittaa vihkimisen edellä vähintään kolmijäseninen piispainkokous.

158 §

Kirkollishallituksen lainoppineelta asessorilta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.


164 §

Kirkollishallitus nimittää myös muut kuin tässä asetuksessa mainitut virkamiehensä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.