877/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1966 moottoriajoneuvoverosta annettuun lakiin (722/1966) väliaikaisesti uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §

Vuoden 2000 verotuksessa myönnetään kuorma-autoille vapautus varsinaisen ajoneuvoveron neljännestä erästä, joka on kannettu tai kannettaisiin sen mukaan kuin tämän lain 10 §:n nojalla säädetään. Vapautus myönnetään myös muusta vuoden 2000 viimeiseltä neljännekseltä maksuunpantavasta verosta.

Jos vero, joka olisi voitu suorittaa neljässä erässä, on maksettu yhdessä tai kahdessa erässä, vero palautetaan hakemuksesta. Vero palautetaan sille, joka on verovelvollisena silloin, kun veron neljännen erän suorittamisvelvollisuus alkaa. Muuta loka-joulukuuhun 2000 kohdistuvaa veroa ei palauteta, ellei 12 ja 13 §:stä muuta johdu.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty koskee myös ajoneuvoa, joka on ajoneuvorekisterissä erikoisajoneuvoksi merkittynä.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta 16 §:n nojalla laskettavan lisäveron määrään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000 asti.

HE 123/2000
VaVM 17/2000
EV 118/2000

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.