876/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun tullilakiin (1466/1994) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §

Yhteisön tullialueen ulkopuolelta Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda tullittomuusasetuksen 45 artiklassa tarkoitettuja tavaroita tullitta enintään 47 artiklassa säädetystä arvosta, ei kuitenkaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettua olutta enempää kuin 16 litraa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

HE 112/2000
VaVM 19/2000
EV 134/2000
Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000; EYVL N:o L 193, 29.7.2000, s. 11

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.