866/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/1995) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksissa 172/1996 ja 272/1997, seuraavasti:

18 §
Tarkastusviranomaiset

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset torjunta-ainelautakunnan pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa hyväksymisen edellytyksistä seuraavasti:

1) valmisteiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastamisen osalta maatalouden tutkimuskeskus ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettujen valmisteiden osalta metsäntutkimuslaitos;

2) valmisteiden terveysvaikutusten ja työhygieenisten haittojen arvioimisen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

3) valmisteiden ympäristövaikutusten arvioimisen osalta Suomen ympäristökeskus; ja

4) eläintuotteista suoritettavan jäämien määrityksen osalta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.