862/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus luotsausasetuksen 8 ja 9 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun luotsausasetuksen (92/1998) 8 ja 9 a §, sellaisena kuin niistä on 9 a § asetuksessa 509/1999, seuraavasti:

8 §

Merenkulkulaitos voi myöntää hakemuksesta aluskohtaisen linjaluotsinkirjan tietylle väylälle aluksen päällikölle tai perämiehelle, jolla on merenkulkulaitoksen määräämä määrä suoritettuja matkoja hakemuksessa tarkoitetun tai muun vastaavanlaisen aluksen päällikkönä tai perämiehenä kyseisellä väylällä ja joka on asianomaisessa merenkulkupiirissä suoritetussa tutkinnossa ja koeluotsauksessa osoittanut tuntevansa asianomaisen väylän. Hakijan on lisäksi tarvittavassa laajuudessa hallittava suomen tai ruotsin kieltä.

Linjaluotsinkirjan saamisen edellytyksistä, voimassaolosta ja peruuttamisesta antaa merenkulkulaitos tarkemmat määräykset.

9 a §

Merenkulkulaitos voi hakemuksesta myöntää aluskohtaisen vapautuksen luotsinkäyttövelvollisuudesta sellaiselle alukselle, jonka päälliköllä on pitkäaikainen kokemus liikenteestä Suomen sisäisillä aluevesillä tai Saimaan vesialueella joko hakemuksen kohteena olevassa tai vastaavanlaisessa aluksessa. Jos aluksen vahtijärjestelyjen vuoksi perämies vastaa komentosiltavahdin pidosta, vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että myös perämiehellä tulee olla vastaava kokemus liikenteestä kuin aluksen päälliköllä hakemuksen kohteena olevassa tai vastaavanlaisessa aluksessa. Vapautuspäätöksen edellytyksenä on, ettei alusturvallisuus tai ympäristö vaarannu.

Päällikön ja perämiehen on lisäksi hallittava tarvittavassa laajuudessa joko suomen tai ruotsin kieltä.

Luotsinkäyttövapautus myönnetään aluskohtaisena harkinnan mukaan joko määrätyille tai kaikille aluksen käyttämille väylille Suomen vesialueella.

Vapautus on voimassa enintään viisi vuotta ja siihen voidaan liittää ehtoja. Vapautus voidaan peruuttaa, jos ne perusteet, joilla päätös tehtiin, eivät ole enää voimassa tai jos määrättyjä ehtoja ei noudateta. Merenkulkulaitos voi hakemuksesta uudistaa luotsinkäyttövapautuksen, jos vapautuksen myöntämisen perusteet ovat olemassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.