848/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään tarjousesitteestä 13 päivänä lokakuuta 1994 annettuun valtiovarainministeriön päätökseen (905/1994) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Warrantteja koskeva tarjousesite

Mitä tässä päätöksessä säädetään joukko-velkakirjasta laadittavasta tarjousesitteestä ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijasta, koskee soveltuvin osin myös warrantista laadittavaa tarjousesitettä ja warrantin liikkeeseenlaskijaa. Warrantteja koskevaan tarjousesitteeseen sovelletaan lisäksi soveltuvin osin mitä valtiovarainministeriön listalleottoesitteessä antaman asetuksen (846/2000) 42 a §:n 1 momentissa säädetään. Mikäli warrantit haetaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun muun julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sovelletaan warrantteja koskevaan tarjousesitteeseen lisäksi soveltuvin osin mitä valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen 42 a §:n 2 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jarkko Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.