833/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus farmasian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettuun asetukseen (246/1994) uusi 5 a §, 12 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 a §
Farmaseutin erikoistumiskoulutus

Farmaseutin tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa erikoistumiskoulutus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa ja teollisuusfarmasiassa. Opetusministeriö päättää sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan, minkä erikoisalojen koulutusta kussakin yliopistossa on.

Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksessa oleva perehtyy hyvin erikoisalansa ammatilliseen ja tieteelliseen tietoon, hankkii erikoisalallaan tarvittavat tiedot ja taidot sekä kyvyn itsenäiseen toimintaan omalla erikoisalallaan.

Erikoistumiskoulutukseen sisältyy järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen perehtyminen erikoisalaan, tutkielma omalta erikoisalalta sekä erikoisalan ohjattu työkokemus.

4 luku

Tieteellinen jatkokoulutus

12 §
Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet

Proviisorin erikoistumiskoulutuksessa tavoitteena on, että koulutuksessa oleva perehtyy hyvin erikoisalansa tieteelliseen ja ammatilliseen tietoon, hankkii erikoisalallaan tarvittavat tiedot ja taidot sekä kyvyn itsenäiseen toimintaan omalla erikoisalallaan.

14 a §
Proviisorin erikoistumiskoulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan proviisorin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää proviisorin erikoistumiskoulutus apteekkifarmasiassa, sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa ja teollisuusfarmasiassa. Opetusministeriö päättää sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan, minkä erikoisalojen koulutusta kussakin yliopistossa on.

Erikoistumiskoulutukseen sisältyy järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, tutkimus omalta erikoisalalta sekä erikoisalan ohjattu työkokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitussihteeri
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.