829/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisätään traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (1412/1993) 2 §:ään uusi 2 momentti ja päätökseen uusi 9 a § sekä sen liitteeseen II uusi 2.8.2 kohta seuraavasti:

2 §

Ajoneuvohallintokeskus on kuitenkin 1 §:n tarkoittama tyyppihyväksyntäviranomainen, kun käsitellään traktorin moottorityypin tai moottoriperheen tyyppihyväksyntää neuvoston direktiivin 77/537/ETY tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY vaatimusten mukaisesti. Moottorityypin tai moottoriperheen tyyppihyväksyntää koskeva hakemus liitteineen jätetään Ajoneuvohallintokeskukselle.

9 a §

Traktoreiden moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta tyyppihyväksyntävaatimukset on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta.

Liite II

TRAKTORIN TYYPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI


2.8.2 Moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöt:SDTämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 2000.

Direktiivin 2000/25/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisia traktoreiden ja moottoreiden ensimmäistä käyttöönottoa koskevia vaatimuksia sovelletaan moottoreihin seuraavasti:

1) 30 päivän kesäkuuta 2001 jälkeen luokkien A, B ja C moottoreihin,

2) 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen luokkien D ja E moottoreihin,

3) 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen luokan F moottoreihin ja

4) 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen luokan G moottoreihin.

Mainittuja vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 30 päivän kesäkuuta 2002 jälkeen sellaisiin traktoreihin, joihin on asennettu luokan E moottori, ja 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen sellaisiin traktoreihin, joihin on asennettu luokan F moottori.

Ennen mainittuja päivämääriä valmistettujen moottoreiden osalta vaatimus direktiivin vaatimusten täyttämisestä astuu voimaan kahden vuoden kuluttua mainituista päivämääristä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sosiaali- ja terveysministeriössä vireille tulleet tyyppihyväksyntähakemukset käsitellään sosiaali- ja terveysministeriössä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY; EYVL N:o L 173, 12.7.2000, s. 1

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Johtaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.