827/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa 10 päivänä helmikuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 13 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentin 2 kohta ja liite 4, sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) tarhatulla riistalla tarhattuja luonnonvaraisiin lajeihin kuuluvia maanisäkkäitä ja lintuja;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

Neuvoston direktiivi 1999/90/EY (31999L0090); EYVL N:o L 300, 23.11.1999, s. 19

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Vesa Myllys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.