826/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 10 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä ja sileälastaisia lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään jalostusta, siitosta sekä lihan taikka munantuotantoa varten tai käytettäväksi riistan istutuksiin;


10 §
Siipikarja ja siitosmunat

Siipikarjan ja siitosmunien sisämarkkinakauppa on sallittua vain neuvoston direktiivin 90/539/ETY mukaisesti. Siipikarjan ja siitosmunien sisämarkkinakauppa on sallittu vain direktiivin 90/539/ETY mukaisesti hyväksytyistä siipikarjalaitoksista lukuun ottamatta alle 20 linnun tai siitosmunan eriä ja välittömästi teuraaksi tai riistanistutuksiin tarkoitettua siipikarjaa. Alle 20 linnun tai siitosmunan eriä koskeva poikkeus ei kuitenkaan koske sileälastaisia lintuja eikä niiden munia. Eläimiä ja siitosmunia on seurattava direktiivin 90/539/ETY liitteen IV mallien 1―6 mukaiset terveystodistukset.


Tuotaessa kanoja ja kalkkunoita Suomeen on terveystodistuksessa tai sen liitteessä oltava lisäksi maininta Suomelle TRT/SHS-taudin suhteen myönnettyyn rokotusvapaaseen asemaan liittyvien lisäehtojen täyttymisestä. Vastaava maininta on oltava vietäessä siipikarjaa ja siitosmunia alueille, jotka ovat saaneet vastaavan rokotusvapaan aseman.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

Neuvoston direktiivi 1999/90/EY (31999L0090); EYVL N:o L 300, 23.11.1999, s. 19

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Vesa Myllys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.