822/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (775/2000) 14 ja 24 §:n nojalla:

1 §

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) 4 §:n 3 momentin taikka 9 ja 10 §:ssä tarkoitetun hakemuksen perusteella Valtion elokuvatarkastamon johtaja määrää yhden tai useamman kuvaohjelman tarkastustehtäviin kelpoisen virkamiehen suorittamaan kuvaohjelman tarkastuksen.

Tarkastuksen voi tehdä yksi virkamies silloin, kun päätös on tarkastuksesta tehdyn hakemuksen mukainen.

2 §

Valtion elokuvalautakunnan puheenjohtaja valvoo lautakunnan toimintaa.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

3 §

Elokuvalautakunnan päätökset ja lausunnot allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa lautakunnan sihteeri.

Lautakunnan sihteerinä toimii Valtion elokuvatarkastamon määräämä virkamies.

4 §

Elokuvalautakunnan jäsenen, joka ei ole aikaisemmin vannonut tuomarinvalaa tai antanut tuomarinvakuutusta, on ennen tehtävään ryhtymistä vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus lautakunnassa.

5 §

Elokuvalautakunnan jäsenen palkkioiden perusteet vahvistaa opetusministeriö

6 §

Elokuvalautakunnan toimistotehtävät hoidetaan Valtion elokuvatarkastamossa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.