803/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2000

Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/1978) 80 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 333/1996:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan merimieslain (423/1978) 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa olevaan työntekijään.

2 §
Korvaukset

Työntekijä on oikeutettu saamaan työnantajaltaan korvauksen merionnettomuudessa menettämästään henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työntekijän on esitettävä työnantajalle luettelo menettämästään omaisuudesta.

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta enintään 21 200 markkaa.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada uutta hankintahintaa vastaava korvaus sellaisesta omaisuuden menetyksestä, jota hän käyttää työtehtäviensä suorittamiseen. Yli 42 400 markan arvoisesta omaisuudesta työntekijän on ilmoitettava työnantajalle etukäteen.

Siitä lukien, kun eurosta tulee yksinomainen maksuväline, on korvauksen enimmäismäärä 3 566 euroa ja työntekijän työnantajalle etukäteen ilmoitettavan omaisuuden vähimmäisarvo 7 131 euroa.

3 §
Korvaus luontoissuorituksena

Työnantaja on rahasuorituksen sijasta oikeutettu korvaamaan menetetyn omaisuuden hankkimalla tilalle uuden.

4 §
Korvausmäärien tarkistaminen

Työministeriö vahvistaa tässä asetuksessa tarkoitetut enimmäiskorvausmäärät kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahanarvon muutosta vastaavasti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta 9 päivänä syyskuuta 1997 annettu työministeriön päätös (896/1997).

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2000

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Kröger

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.