784/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kasvihuonetuotantoa koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/ 1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun kasvihuoneiden uudisrakentamiseen ja laajentamiseen myönnettävän sellaisen investointituen hakuaika, jonka avulla aloitetaan kurkun tai tomaatin viljely taikka laajennetaan jo toimivan yrityksen kurkun tai tomaatin tuotantoalaa, päättyy 13 päivänä syyskuuta 2000.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan maatilataloutta ja maaseudun muuta yritystoimintaa koskevien rakennetukien sekä maaseudun kehittämishankkeisiin liittyvien tukien hakemista vuonna 2000 29 päivänä helmikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen nro 39/00 ensimmäisen määräyksen 1 kohta siltä osin, kuin siinä määrätään 1 §:ssä tarkoitetuista investoinneista.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousylitarkastaja
Kari Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.