781/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (869/1994) 2 §:n 5, 7 ja 8 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 76/1997, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) Marpol 73/78-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1998;


7) IBC-koodilla vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälistä säännöstöä, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998;

8) IGC-koodilla nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön kansainvälistä säännöstöä, sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1998;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2000.

Komission direktiivi98/74/EY; EYVL N:o L 276, 13.10.1998, s. 7

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.