765/2000

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan koneiden turvallisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1314/1994) 15 §:n 4 momentti seuraavasti:

15 §
Valvontaviranomaiset

Milloin koneeseen sovelletaan sähköturvallisuuslakia (410/1996) ja sen nojalla annettuja säännöksiä, tämän päätöksen noudattamista valvoo osaltaan sähköturvallisuuslaissa tarkoitettu sähköturvallisuusviranomainen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY; EYVL N:o L 207, 23.7.1998, s. 1

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Neuvotteleva virkamies
Pertti Siiki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.