668/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan vakuutusoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetun asetuksen (264/1982) 1 b §, 2 §:n 1 momentti ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 b § asetuksessa 507/1999, ja 5 § asetuksissa 1052/1988 ja 706/1996, sekä

muutetaan 4 §:n 2 momentti ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 706/1996 ja 6 a § mainitussa asetuksessa 507/1999, seuraavasti:

4 §

Vakuutusoikeus myöntää alle vuoden pituisen virkavapauden vakuutustuomarille. Vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein oikeus. Määräajaksi nimitetylle vakuutustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vakinaisen vakuutustuomarin viran haltijalle.

6 a §

Kansliapäällikkö huolehtii vakuutusylituomarin ohjeiden mukaan vakuutusoikeuden hallinnosta sekä valmistelee ja esittelee hallintojaoston ja vakuutusylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 9 §:ssä mainitun lausunnon, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Kansliapäällikkö toimii tarvittaessa vakuutusoikeuden käsiteltäviksi määrättyjen sosiaaliturva-asioiden esittelijänä.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.