666/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 11 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 6 a, 8 ja 10 § sellaisena kuin niistä on 6 a § asetuksessa 1328/1994, seuraavasti:

6 a §

Käräjäoikeus julistaa haettaviksi muut käräjäoikeuden virat kuin tuomarin virat.

8 §

Laamannille myönnettävästä enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää hovioikeus ja yli vuoden kestävästä virkavapaudesta korkein oikeus, jollei 11 §:stä muuta johdu.

Käräjätuomarille myönnettävästä vuotta lyhyemmästä virkavapaudesta päättää laamanni ja vuoden tai sitä pidempään kestävästä virkavapaudesta korkein oikeus.

Käräjäoikeuden on toimitettava hovioikeudelle tiedoksi 1 momentissa tarkoitettu yli vuoden kestävää virkavapautta koskeva ha- kemus sekä 2 momentissa tarkoitettu päätös virkavapauden myöntämisestä. Lisäksi käräjäoikeuden on ilmoitettava hovioikeudelle käräjätuomarin nimittämisestä määräajaksi.

10 §

Laamannin viran ollessa avoinna tai laamannin ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hovioikeus tekee korkeimmalle oikeudelle esityksen määräaikaisen tuomarin nimittämisestä laamannin tehtävään sekä tarvittaessa julistaa määräaikaisen laamannin viran haettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.