661/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 6 §:n 91 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 906/1999, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1373/1992, 917/1994, 83/1998, 176/1999 ja 906/1999 uusi 92―104 kohta, seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia ovat:


91) Laptuote-säätiö;

92) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö;

93) Kehitysvammaisten Palvelusäätiö;

94) Väinö Voionmaan Säätiö;

95) Haaga Instituutti-säätiö;

96) Evangeliska folkhögskolans i Österbotten garantiförening rf;

97) Garantiförening för Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutet rf;

98) Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry;

99) Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry;

100) Elias-Koulun kouluyhdistys ry;

101) Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry;

102) Jaakkiman Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys r.y;

103) Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry;

104) Vuoksenlaakson Teatteriyhdistys ry.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Eeva-Liisa Koivuneva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.