642/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/1995) 1 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 momentti, 18 a §, 19 §:n 5 momentti, 31 § ja 36 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 26 ja 35 § seuraavasti:

1 §
Rekisteröintihakemus

Kasvinsuojeluaineen rekisteröintiä voi hakea markkinoille luovuttamisesta vastaava toiminnanharjoittaja, jolla on pysyvä toimipaikka jossakin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa. Rekisteröintiä haetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta.


26 §
Torjunta-aineiden myyntipäällysten merkinnät

Torjunta-ainelautakunta vahvistaa valmisteen myyntipäällysmerkinnät hyväksyessään valmisteen.

Myyntipäällysmerkintöjen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

35 §
Erityistutkinto

Suunnitellessaan ja kehittäessään torjunta-ainelain 4 h §:ssä tarkoitettua erityisen vaarallisen torjunta-aineen käyttöön oikeuttavaa erityistutkintoa Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee olla yhteistyössä työsuojelun, terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisten kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.