631/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vuonna 2000 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan vuonna 2000 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun asetuksen (21/2000) 1 §:n 3 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §

Vuodelta 2000 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


3) kun palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnantaja ja

a) palkka on maksettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2000:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

b) palkka on maksettu 1 päivänä heinäkuuta 2000 tai sen jälkeen:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaalitur- eläke- vakuutus-
vamaksu- maksua maksua
prosentti % %
3,60 55,556 44,444
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615
2 §

Vuodelta 2000 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kansaneläkemaksua 63,8 %

2) sairausvakuutusmaksua 36,2 %


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.