608/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkoasiainministeriöstä 1 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (257/2000) 1 § seuraavasti:

1 §
Ministeriön organisaatio ja työjärjestys

Ulkoasiainministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä tarkemmin säädetään. Lisäksi työjärjestyksessä säädetään toimin- tayksikköjen tehtävistä, ministeriön johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta ja asioiden antamisesta virkamiesten ratkaistaviksi sekä muusta sisäisestä hallinnosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntösihteeri
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.