574/2000

Annettu Naantalissa 16 päivänä kesäkuuta 2000

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §, sellaisena kuin se on laeissa 613/1978 ja 1278/1999, seuraavasti:

16 §

Valtioneuvoston asetuksella säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta sen jälkeen, kun työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudet on lailla vahvistettu.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös siitä, paljonko maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 62/2000
StVM 14/2000
EV 78/2000

Naantalissa 16 päivänä kesäkuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.