557/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavaa pohjoista tukea koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (26/2000) 11 §:n 4 momentti, 19 §:n 1 momentti ja päätöksen liite 2 seuraavasti:

11 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea maksetaan enintään seuraavasti (mk/eläinyksikkö):

Alueet C1 C2 C2 pohjoinen C3 C3 C4 C4
ja saaristo
P1, P2 P3, P4 P4 P5
emolehmät 1 000 1 000 1 450 1 900 1 900 3 000 3 000
sonnit, 6 kk ja yli 2 450 2 500 2 950 3 400 3 400 4 500 4 500
uuhet 2 450 2 500 2 950 4 900 5 500 6 600 8 200
kutut 2 310 2 360 2 460 3 060 3 260 3 600 4 100
siat 2 000 2 000 2 480 2 480 2 480 2 900 2 900
kanat 1 705 1 720 2 230 2 630 2 630 3 800 3 800
muu siipikarja 1 610 1 640 2 180 2 580 2 580 3 780 3 780
hevoset 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

19 §
Komission päätösten huomioon ottaminen

Tukia maksettaessa on noudatettava ko-mission 4 päivänä toukokuuta 1995 (95/196/EY), 4 päivänä huhtikuuta 1997 (97/279/EY) ja 7 päivänä kesäkuuta 2000 K (2000)1539 antamien päätösten tässä päätöksessä tarkoitettuja tukia koskevia määräyksiä.Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 2

ELÄINYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET

Eläinyksikkö = ey

ey
Emolehmät 1
Sonnit, 2 v ja yli 1
Sonnit, 6 kk ― alle 2 v 0,6
Uuhet 0,15
Kutut 0,48
Emakot, karjut 0,7
Kanat (mukaan lukien emokanat) 0,013
Broilerit 0,0053
Broileremot 0,025
Hanhi-, ankka- ja kalkkunaemot 0,026
Sorsa- ja fasaaniemot, tarhatut 0,013
Hevoset, yli 6 kk
― siitostammat (mukaan lukien ponitammat) 1
― suomenhevoset 0,85
― 1―3-vuotiaat muut hevoset ja ponit 0,6
ELÄINYKSIKÖIDEN MUODOSTAMINEN LIHASIKOJEN JA NUORTEN SIITOKSEEN TARKOITETTUJEN EMAKOIDEN TAI KARJUJEN SEKÄ LIHAELÄIMIKSI KASVATETTUJEN KALKKUNOIDEN, HANHIEN, ANKKOJEN SEKÄ TARHATTUJEN SORSIEN JA FASAANIEN OSALTA
13 teurastettua lihasikaa 1 ey
13 siitokseen myytyä nuorta emakkoa tai karjua 1 ey
223 teurastettua kalkkunaa 1 ey
325 teurastettua hanhea 1 ey
585 teurastettua ankkaa 1 ey
1 375 teurastettua tarhattua sorsaa 1 ey
1 375 teurastettua tarhattua fasaania 1 ey

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.