554/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

kumotaan Saimaan kanavan hoitokunnasta 6 päivänä syyskuuta 1963 annetun asetuksen (436/1963) 5 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 277/1986, seuraavasti:

2 §

Valtuutetun määrää valtioneuvosto ja hoitokunnan jäsenet määrää liikenneministeriö. Valtuutetun ja hoitokunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa määrätyt valtuutettu ja hoitokunnan jäsenet jatkavat toimessaan toimikautensa loppuun.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Minna Kivimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.