487/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Laki torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään torjunta-ainelain muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1199/1999) voimaantulosäännökseen uusi 3 momentti seuraavasti:


Tarkempia säännöksiä muiden torjuntaaineiden hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä, tehoainepitoisuuksista, myyntipäällysmerkinnöistä ja valvonnasta voidaan 2 momentissa tarkoitettuna siirtymäaikana antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

HE 24/2000
MmVM 4/2000
EV 54/2000

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.