481/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2000

Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman oikeusministeriön vankeinhoito-osaston tai asianomaisen rangaistuslaitoksen antamaa asianmukaista lupaa on kielletty Auran kunnassa sijaitsevan Käyrän työsiirtolan karttaliitteessä osoitetulla alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Käyrän työsiirtolassa, osoite Pappilantie 36, 21370 Aura kk.

2 §

Mitä edellä 1 §:ssä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua alueella.

3 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on varustettava rajoituksen alainen alue sekä sisääntuloteiden varteen asetetuin selvästi havaittavin tauluin, joissa on tiedot kiellosta ja sen rikkomisesta aiheutuvasta sakkorangaistuksesta.

4 §
Kiellon päättyminen

Edellä 1 §:ssä mainitun rangaistuslaitoksen muuttaessa toimintaansa taikka lopettaessa toimintansa, laitoksen tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

5 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2000

Sisäasiainministeri
Kari Häkämies

Poliisitarkastaja
Hannu Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.