474/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan taiteen edistämisen järjestelystä 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun asetuksen (1105/1991) 17, 21 ja 23 §,

muutetaan 1 §:n 3 kohta ja 16 § sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

1 §

Taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on:


3) huolehtia taiteen eri alojen yhteistoiminnan kehittämisestä ja toimia yhdyssiteenä toisaalta valtion eri taidetoimikuntien välillä, mukaan lukien alueelliset taidetoimikunnat, sekä toisaalta niiden ja opetusministeriön välillä;


16 §

Toimikunnat voivat asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten. Taiteen keskustoimikunnan asettamalle jaostolle voidaan myös antaa ratkaistaviksi keskustoimikunnan erik-seen määräämiä asioita. Jaoston kokouksista on soveltuvin osin voimassa, mitä toimikunnan kokouksista säädetään.

Toimikunnilla ja niiden jaostoilla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

19 a §

Taiteen keskustoimikunta huolehtii sen yhteydessä olevan kirjastoapurahojen ja -avustusten jakamista varten asetetun lautakunnan hallinnosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.