465/2000

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 2 päivänä helmikuuta 2000 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (83/2000) 1 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuosien 1999, 2000 ja 2001 yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 ja 30 §:n mukaisia alusta via jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän päätöksen määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kesäkuussa 2000 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.