455/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/1991) 12 §, sekä

muutetaan 10 ja 11 § sekä 11 §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä 10 § on asetuksessa 1089/1997, seuraavasti:

10 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto.

Välittömästi johtajan alaisen tulosyksikön päällikön nimittää johtokunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Johtajan sijainen
11 §

Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.