453/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan turvatekniikan keskuksesta 29 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1143/1995) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1090/1997, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1090/1997, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

9 §

Ylijohtaja nimittää välittömässä alaisuudessaan toimivan tulosyksikön päällikön johtokuntaa kuultuaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.