425/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 ja 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetun eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 20 ja 25 §, sellaisena kuin niistä on 25 § asetuksessa 402/1998, seuraavasti:

20 §
Munivat kanat

Elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia munivia Gallus gallus -lajiin kuuluvia kanoja ei saa 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien pitää munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 1999/74/EY II luvussa tarkoitetussa varustelemattomassa häkissä. Varustelemattomalla häkillä tarkoitetaan häkkiä, jossa kanat eivät voi nokkia ja kuopia pehkua, munia pesään ja istua asianmukaisella orrella sekä jonka pinta-ala on alle 750 cm2 häkissä pidettävää kanaa kohden.

Uusia 1 momentissa tarkoitettuja häkkejä ei saa ottaa käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien.

25 §
Tarhattavat eläimet

Lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi saadaan Suomessa luonnonvaraisina tavattavista nisäkäs- ja lintulajeista tarhata seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä:

1) valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris, metsäjänis, rusakko, mufloni ja villisika; sekä

2) fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riekko, metsä- ja merihanhi sekä kanadanhanhi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinlajien lisäksi saadaan lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi tarhata rämemajavia, japaninpeuroja, saksanhirviä, vesipuhveleita (Bubalus bubalus), amerikanbiisoneita (Bison bison), strutseja, emuja ja amerikannanduja (tavallinen rhea).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöneuvos
Pirkko Skutnabb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.