415/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 62 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 62 § seuraavasti:

62 §
Matkustajien tilat N-luokan auton ohjaamossa

1. Tässä pykälässä ohjaamolla tarkoitetaan kuljettajan ja matkustajien käyttöön suunniteltua ja varustettua ajoneuvon korin yhtenäistä tilaa, joka ei ole tarkoitettu tavarankuljetukseen. N2- ja N3- luokan auton ohjaamossa tulee olla ohjaamon levyinen ja korkuinen takaseinä. Takaseinän etäisyys ohjauspyörän keskiöstä auton pituussuunnassa taaksepäin mitattuna ohjauspyörän ollessa takimmaisessa käyttöasennossa saa olla enintään 2500 mm.

2. N1- ja N2 -luokan auton ohjaamon saa varustaa kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdelle henkilölle tarkoitetuin istuimin. Istuimien tulee sijaita kuljettajan istuimen vieressä. Ohjaamossa katsotaan olevan kuljettajan lisäksi tilaa kahdelle henkilölle, jos etäisyys ohjausakselin jatkeelta istuimen keskiviivaa pitkin oikeaan etuoveen tai seinään on vähintään 1100 mm.

3. N3-luokan auton ohjaamon saa varustaa kuljettajan istuimen lisäksi enintään kolmelle henkilölle tarkoitetuin istuimin, jotka sijaitsevat kuljettajan istuimen vieressä. Ohjaamossa katsotaan olevan kuljettajan lisäksi tilaa kahdelle henkilölle, jos etäisyys ohjausakselin jatkeelta istuimen keskiviivaa pitkin oikeaan etuoveen tai seinään on vähintään 1100 mm, ja kolmelle henkilölle, jos etäisyys ohjausakselin jatkeelta istuimen keskiviivaa pitkin oikeaan etuoveen tai seinään on vähintään 1500 mm.

4. Koulukuorma-auton ja N3-luokan ajoneuvon ohjaamossa saa kuljettajan istuimen ja sen viereisten istuinten lisäksi olla näiden istuinten taakse sijoitettuina istuimet enintään neljälle henkilölle. Istuimilta tulee olla esteetön kulkuväylä ulos tai etummaisten istuimien on oltava helposti käännettävissä siten, että kulkuväylä ulos johtavalle ovelle on esteetön. N3- luokan ajoneuvon ohjaamossa saa kuljettajan istuimen lisäksi olla istuimet enintään kuudelle henkilölle.

5. Istuimen katsotaan ohjaamossa olevan sijoitettu kuljettajan istuimen taakse, jos kuljettajan istuimen ollessa siirrettynä takimmaiseen valmistajan tarkoittamaan ajonaikaiseen käyttöasentoon kuljettajan istuimen istuinosan ja selkänojan yhtymäkohdan etäisyys auton pituussuunnassa on yli 400 mm taakse sijoitetun istuimen istuinosan ja selkänojan yhtymäkohdasta.

6. Koulukuorma-auton kuljettajan istuimen taakse sijoitettujen istuinpaikkojen mitoitus saa poiketa 61 §:n säännöksistä.

7. Koulukuorma-auton ja N3-luokan ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan istuimen taakse sijoitettujen istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee vastata kyseiselle ajoneuvoluokalle 60 §:ssä säädettyjä vaatimuksia sekä turvavöiden kiinnityspisteiden vastata 64 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.