403/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 14 päivänä heinäkuuta 1967 annettuun kansanedustajain eläkelakiin (329/1967) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, ennen 1.1.1940 syntyneen edustajan, jolla on eläkeaikaa vähemmän kuin seitsemän vuotta, eläkeikä on 60 vuotta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000. Laki on voimassa vuoden 2005 loppuun.

LA 189/1999
StVM 5/2000
EK 5/2000

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.