389/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/1947) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 856/1981, seuraavasti:

2 §

Tarkastusvirasto suorittaa valtion viranomaisten, laitosten ja liikeyritysten taloudenhoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi viraston tulee muutoinkin valvoa ja tarkastaa valtion varojen käyttöä ja valtion omaisuuden hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa, jollei asetuksella säädetä rajoituksia tähän valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Tarkas tus ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskunnan taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevien rahastojen hallintoa eikä Suomen Pankin tai Kansaneläkelaitoksen toimintaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

HE 6/2000
TaVM 4/2000
EV 39/2000

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.