331/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 60 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 882/1999, seuraavasti:

60 §
Istuinten kiinnitys

1. M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 17/06 taikka, jos on kyse M2tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o 80/01 mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan pyynnöstä voidaan M2-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteet hyväksyä säännön n:o 17/06 mukaisesti. Kokoontaitettavien ja sivulle tai taakse suunnattujen istuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktiivissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.

2. Istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden katsotaan N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetussa ajoneuvossa sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset, jos kyseiset laitteet vastaavat 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2000.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Ministeri
Johannes Koskinen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.