315/2000

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 5 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1998 annetussa päätöksessä (928/1998), seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
5 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 000 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu 1 100 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 300 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 400 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 1 600 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 700 mk
Lisämaksu:
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 400 mk
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 600 mk
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 280 mk
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 230 mk
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 230 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.