314/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän tuen täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Euroopan yhteisön varoista avustusjärjestöille yhteisön varainhoitovuosittain tukena myönnettävien elintarvikemäärien kohdentamisessa menetellään siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettu tuki myönnetään maa- ja metsätalousministeriölle osoitetusta hakemuksesta.

Tukena myönnettävät elintarvikkeet kohdennetaan niitä määräaikaan mennessä hakeneiden avustusjärjestöjen kesken siten, että järjestöjen hakemusten mukaisia elintarvikemääriä vähennetään tasasuhteessa.

Tässä asetuksessa tarkoitetun tuen piiriin kuuluvat vain ne järjestöt, joiden edellä sanotulla tavalla määritelty elintarvikemäärä on vähintään 1 000 kiloa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2000. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksessa tarkoitettujen tukijärjestelyjen valmistelutoimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Marja Savonmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.