218/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja 8 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/1987) 3 § ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Budjetointiperiaate

Liikelaitosta koskevia tuloarviota ja määrärahoja otetaan valtion talousarvioon vain siltä osin kuin tässä laissa tai laitoskohtaisessa laissa säädetään.

8 §
Lainanotto

Liikelaitos saa ottaa toimintaansa varten lainaa, jonka takaisinmaksuaika on alle vuo den, sekä toimitusluottoa (lyhytaikainen laina) siten kuin valtioneuvosto määrää. Liikelaitosten lyhytaikaisen lainan yhteismäärä saa olla kuitenkin enintään 2 000 000 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Lain 8 §:n 1 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

HE 4/2000
VaVM 2/2000
EV 14/2000

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.