142/2000

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2000

Valtioneuvoston päätös orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 57/1999:

1 §

Vapaasti liukenevia vesieliöiden kiinnittymisenestoaineita, jotka sisältävät tehoaineena orgaanisia tinayhdisteitä, ei saa luovuttaa markkinoille.

2 §

Orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää vesieliöiden kiinnittymisenestoaineena

(1) seuraavanlaisten alusten runkojen käsittelyssä:

― ISO 8666-standardissa määritellyt, kokonaispituudeltaan alle 25 metrin pituiset veneet

― alukset, joita käytetään pelkästään sisävesillä, pituudesta riippumatta;

(2) kalankasvattamoiden laitteiden tai välineiden käsittelyssä; eikä

(3) muidenkaan kokonaan tai osittain veteen sijoitettavien laitteiden tai välineiden käsittelyssä.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitettuja orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita saa luovuttaa vain ammattikäyttöön. Tällöin niiden on oltava pakattuina vähintään 20 litran astioihin. Astioihin on muiden kemikaalilain mukaisten päällysmerkintöjen lisäksi tehtävä selvästi luettavat ja pysyvät merkinnät:

"Ei saa käyttää kokonaispituudeltaan alle 25 metrin pituisiin veneisiin, sisävesillä käytettäväksi tarkoitettuihin aluksiin pituudesta riippumatta eikä mihinkään kalan kasvatuksessa käytettäviin laitteisiin tai välineisiin. Vain ammattikäyttöön ― Får inte användas på båtar med en total längd som understiger 25 meter, på båtar, oavsett längd, som är avsedda att användas på inre vattenvägar och i sjöar, eller på någon form av redskap eller utrustning som används för odling av fisk. Endast för yrkesmässig användning".

4 §

Orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jätevesien käsittelyyn.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 27 päivänä kesäkuuta 1991 antama päätös orgaanisten tinayhdisteiden käytön rajoittamisesta (1041/1991).

Komission direktiivi 1999/51/EY; EYVL N:o L 142, 5.6.1999, s. 22

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Merja Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.